Masjid Hasanath
[Toyota Mosque]
Aichi 28-1 Aoki, Tsutsumi-cho, Toyota-shi,
Postal Code : 473-0932
Nagoya Masjid Aichi 2-26-7 Honjin Dori, Nakamura-ku, Nagoya-shi,
Postal Code : 453-0041
Nagoya Port Masjid Aichi 33-3 Zennan-cho, Minato-ku, Nagoya-shi,
Postal Code : 455-0814
Shin Anjo Masjid Aichi 1-11-15 Imaike-cho, Anjo-shi,
Postal Code : 446-0071
Chiba Masjid
(Under Contruction)
Chiba 254-1-2 Sanno-cho, Inage-ku, Chiba-shi,
Postal Code : 263-0002
Kisarazu Masjid
[Kisarazu Mosque]
Chiba 2519 Nagasuka, Kizarasu-shi,
Postal Code : 263-0002
Masjid Hira
[Gyotoku Mosque]
Chiba 3-3-19 Gyotoku Ekimae, Ichikawa-shi,
Postal Code : 272-0133
Niihama Masjid Ehime 2-2-43 Ikku-cho. Niihama-shi,
Postal Code : 792-0025
Fukuoka Masjid Fukuoka 3-2-18 Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka-shi,
Postal Code : 812-0053
Matsuyuma Musalla Ehime 1-20 Dogo Imaichi, Matsuyuma-shi,
Postal Code : 790-0845
Fatiha Masjid
[Kakamigahara Mosque]
Gifu 8 Higashi Machida, Furuichiba, Gifu-shi,
Postal Code : 501-1121
Babul Islam Masjid
[Gifu Mosque]
Gifu 8 Higashi Machida, Furuichiba, Gifu-shi,
Postal Code : 501-1121
Jame Masjid Muhammadiya Masoomiya
[Isesaki Mosque]
Gumma 37-4 Kita-machi, Isesaki-shi,
Postal Code : 372-0056
Masjid Darussalam
[Sakaimachi Mosque]
Gumma 772 Sakai, Isesaki-shi,
Postal Code : 370-0124
Masjid Quba
[Tatebayashi Masjid]
Gumma Tatebayashi-shi
Al Noor Masjid
[Otaru Mosque]
Hokkaido 5-4-27 Inaho, Otaru-shi
Postal Code : 047-0032
Muroran Mosque
[Sakaimachi Mosque]
Hokkaido 5-18-6-1F Takasogo-cho, Muroran-shi,
Postal Code : 050-0072
Sapporo Masjid
[Sapporo Mosque]
Hokkaido 3-7-2 Nishi, Kita 14jo, Kita-ku, Sapporo-shi,
Postal Code : 001-0014
Kobe Masjid
[Kobe Mosque]
Hyogo 2-25-14 Nakayamete Dori, Chou-ku, Kobe-shi,
Postal Code : 650-0004
Madina Masjid
[Madina Mosque]
Ibaraki 345-8 Sumiyoshi-cho, Mito-shi,
Postal Code : 310-0844